Защо е важно наличието на свеж и пречистен въздух?

Качеството на въздуха вкъщи оказва непосредствено въздействие върху нашето здраве.
Вижте статията

За да осигурим среда за живот с най-високо качество, всички помещения в B52 са оборудвани с последно поколение енергоспестяващи MVHR системи за приток на свеж и пречистен до HEPA ниво въздух (PM2.5), извършващи рекуперация на отоплението и охлаждането в тях.

Повече от хора, живеещи в града, прекарват основната част от денонощието си в затворени помещения – вкъщи, на работното място в училище или в магазина. Качеството на въздуха в тези помещения оказва непосредствено въздействие върху нашето здраве и е от особена важност за уязвимите групи, като деца и възрастни хора, както и за хората със сърдечносъдови и хронични респираторни заболявания, като астма.

Според Европейската агенция за околна среда (EАОС), чиято задача е да предоставя надеждна и независима информация за околната среда, въздухът на градска улица със средна интензивност на движението може на практика да е по-чист от въздуха в хола или спалнята ви. Последните изследвания показват, някои вредни замърсители на въздуха може да съществуват в по-големи концентрации в затворени помещения, отколкото навън. 

Особено важно е високото качество на въздуха в спалнята, в която прекарваме близо 1/3 от живота си. Освен предотвратяване на дългосрочните негативни последици върху здравето, резултатите от изследването Strøm-Tejsen, et al. (2016), показват, че високото качество на въздуха в спалнята води до по-спокоен и пълноценен сън, по-голяма способност за концентрация и логично мислене на следващия ден, бодрост и липса на отпадналост.

Темата за ефектите от качеството на въздуха в затворени помещения върху здравето на хората е обширна и изключително важна. Ето няколко статии и изследвания, които засягат тази тема: