Защо е важно минимизирането на шума и вибрациите?

Жилищните пространства са изложени на много източници на различни видове шум и вибрации.
Вижте статията

Жилищните пространства са изложени на много източници на различни видове шум и вибрации, включително шум от говор, музика или телевизия от съседен апартамент с обща стената или таван, шум и вибрации от ходене, тропане и местене на мебели от съседен етаж, шум от канализационни и водопроводни тръби, шум и вибрации от машини в апартамента и сградата, като перални, котлета и асансьори; шум и вибрации от външни климатични тела, шум от външни звукови източници като автомобилен трафик, машини или съседен бар. Съществуват редица изследвания, изводите от които показват, че всички тези различни видове шум и вибрации оказват неблагоприятно влияние върху здравето на благосъстоянието на обитателите на жилищата. 

Добрата шумоизолация на жилището намалява на стреса и напрежението, осигурява по-добри условия за отдих и сън, създава чувство за лично пространство и домашен уют, и води до повишаване на продуктивността на обитателите.